Δημοτικο συμβουλιο 17-6-11
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ - ΤΥΠΟΥ
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011 09:57

 Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης της Μεταμόρφωσης,  στις 20:00με τα παρακάτω  θέματα:

Α) Επικύρωση πρακτικών της 13ης Συνεδρίασης (12/5/2011)

Β) 1. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Ηλεκτρονική διαχείριση Τραπεζικών λογαριασμών.

3. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των Κ.Ε.Π. του Δήμου, με δίμηνες συμβάσεις.

4. Αίτημα για παραχώρηση χώρου.

5. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

6. Αίτημα κατοίκων του Προφήτη Ηλία.

7. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 137/06 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 71/11 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 
...προηγούμενη