τελευταίο θέμα στο webtv Λυκόβρυσης - Πεύκης

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΔΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΤΡΙΤΗ 14/6/2011
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ - ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ
Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 18:46

PEYKH_LYKO_DS_3Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο της δημοτικής κοινότητας Πεύκης (Ελ.Βενιζέλου 15, Πεύκη) σε Συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/6/2011 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00,

με τα εξής θέματα προηγουμένης της συζήτησης των θεμάτων που θα τεθούν από τους Πολίτες λόγω ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗ.:

 

1

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ίδρυση τμήματος ΟΚΑΝΑ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ

2

Έγκριση η μη σχεδίου ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την κατάργηση του δικαιώματος επιλογής της 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά σχολεία και τα Γυμνάσια της χώρας.

3

α) Έγκριση  του  με αριθμ. πρωτ. 5405/8-6-2011 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ»

β) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών.

4

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 50 (33) με το    χαρακτηρισμό τμήματος αυτού σε χώρο κοινωφελούς εγκαταστάσεις (Βρεφονηπιακός Σταθμός-Νηπιαγωγείο)

5

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμών Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών τουέργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

6

Α) Λήψη απόφασης επί της ένστασης κατά της υπ.αρ. 112/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Β) Επικύρωση η μη της με αριθμό 112/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 60(26) με το χαρακτηρισμό τμήματος αυτού σε χώρο κοινωφελών εγκαταστάσεων (Εκπαίδευσης - Πρόνοιας – Περίθαλψης)

7

Ανάκληση της με αριθμό 99/2011 απόφαση του ΔΣ και λήψη νέα με θέμα: Συστατική πράξη συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δημιουργία νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης»

8

Ορισμός διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης

9

Ανάκληση της με αριθμό 100/2011 απόφαση του ΔΣ και λήψη νέα με θέμα: Συστατική πράξη συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δημιουργία νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης»

10

Ορισμός διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης

11

Ορισμός εκκαθαριστών των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης ΔΕΑΚΑΠ και ΔΕΚΑΠ

 

 

 

 
...προηγούμενη