ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίων Πάντων» 22 και 23 Ιουνίου 2019
ΚΟΡΩΠΙ - ΔΕΛΤΙΑ - ΤΥΠΟΥ
Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2019 11:14
Cropped-logo-white_text_blackOutline-768x192Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και Τρίτη  18/06/2019, στις οποίες θα σημειώνεται το αντικείμενο  δραστηριότητας  του πωλητή
και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Αδειούχοι λαϊκών αγορών αποκλειστικά βιομηχανικών ειδών
Αδειούχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών (άνθη και μεταποίηση).
Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εμπορίου.
Πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου.
Φυσικά πρόσωπα του άρθρου 45 του ν. 4497/2017
Αιτήσεις μετά τις 18/06/19 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται.
Οι θέσεις θα δοθούν στις  18/06/19  και ώρα  08:30 κατά προτεραιότητα στους συμμετέχοντες από το 2018.
Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα δοθούν στις  21/06/19.
Κόστος συμμετοχής: 50 €/4 μέτρα.
Πληροφορίες  2106628402
 
...προηγούμενη