Διαφήμιση
Διαφήμιση
Τα νέα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ με μεγάλους χαμένους τρίτεκνους και πολύτεκνους
Δελτία τύπου
Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2017 14:10
109abc81e96f99ca15ba82d255b99d44_MΕιδικότερα με την «μεταρρύθμιση» αυτή των οικογενειακών επιδομάτων προβλέπεται η καθιέρωση ενός «ενιαίου επιδόματος τέκνων». Όπως αναφέρεται, «το επίπεδο των
παροχών και τα κατώτατα όρια επιλεξιμότητας θα καθορίζονται έτσι ώστε να βελτιωθεί η στόχευση, η επάρκεια και η ισότητα, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων, όπως προσδιορίζεται στον προϋπολογισμό».Ουσιαστικά το ειδικό πολυτεκνικό επίδομα των 500 ευρώ ανα παιδί καταργείται και ενσωματώνεται εντός του επιδόματος τέκνων.
Οι δαπάνες για τα επιδόματα που χορηγούνται σήμερα στις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται να περιοριστούν αισθητά με τη δραστική μείωση των ισχυόντων εισοδηματικών ορίων από τα επίπεδα των 45.000 και των 48.000 ευρώ για τις τρίτεκνες και τετράτεκνες οικογένειες στο επίπεδο των 33.750 ευρώ, τη μείωση του ύψους των καταβαλλόμενων ποσών για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους με μεσαία και υψηλά εισοδήματα, καθώς και με τη θέσπιση αυστηρών περιουσιακών κριτηρίων ώστε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τις περικοπές αυτές να κατευθυνθούν(μαζί με επιπλέον ποσά που εξοικονομήθηκαν από την επισκόπηση των δημοσίων δαπανών) για την αύξηση των επιδομάτων προς τις οικογένειες 1-2 παιδιά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, καθώς επίσης και στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με εισοδήματα πολύ χαμηλά..
Τα νέα επιδόματα
- 1 παιδί: από 40 ευρώ ανεβαίνει σε 70 ευρώ
- 2 παιδιά από 80 ευρώ ανεβαίνει σε 140 ευρώ
- 3 παιδιά από 242 ευρώ σε 280 ευρώ
Πώς κλιμακώνονται τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων
Α' κλίμακα
Ενα παιδί: Μηδέν έως 6.000 ευρώ
4μελής οικογένεια: έως 12.000 ευρώ
5μελής: Εως 13.500 ευρώ
6μελής: Εως 15.000 ευρώ
Β' κλίμακα
6.000 έως 10.000 ευρώ
4μελής οικογένεια: 10.000 έως 20.000 ευρώ
5μελής: 22.500 ευρώ
6μελής: 25.000 ευρώ
Γ΄ Κλίμακα
Εως 15.000 ευρώ
4μελής οικογένεια: 30.000 ευρώ
5μελής: 33.750 ευρώ
Η αρχιτεκτονική του νέου επιδόματος -που απορροφά το Ειδικό Επίδομα Τριτέκνων και Πολυτέκνων και δίνεται σε περίπου 750.000 οικογένειες- στην πράξη αυξάνει σημαντικά το ποσό για το τρίτο και το τέταρτο παιδί. Το ποσό βάσης που φθάνει τα 70 ευρώ για πολύ χαμηλά εισοδήματα και πιθανότατα να μειώνεται στα 28 ευρώ τον μήνα για τα υψηλά, διπλασιάζεται για το 2ο παιδί, 4πλασιάζεται για το 3ο παιδί, 6πλασιάζεται για το 4ο κ.ο.κ.
Σύμφωνα με την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι εισοδηματικές κατηγορίες παραμένουν τρεις και διαμορφώνονται στις 0 - 6.000 ευρώ για το πλήρες ποσό, στις 6.001 - 10.000 ευρώ και στις 10.001 - 15.000 ευρώ για τμήμα ποσού. Βελτιώνεται, όμως, σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο, ο τρόπος υπολογισμού του κάθε μέλους στο νοικοκυριό.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες δε, αυξάνεται και το τμήμα του ποσού που δικαιούται κάθε οικογένεια που βρίσκεται στην υψηλότερη κάθε φορά εισοδηματική κλίμακα. Τα κριτήρια ακολουθούν το πρότυπο του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, δηλαδή το δεύτερο μέλος του νοικοκυριού μετράει 1/2 (από 1/3 σήμερα) και το κάθε επόμενο 1/4 (από 1/6 σήμερα). Όσο για το ποσό, από τα 70 ευρώ της πρώτης κλίμακας, φαίνεται πως μειώνεται σε 46,6 ευρώ για τη μεσαία κλάση (2/3 του αρχικού ποσού) και πέφτει σε 28 για την τελευταία, υψηλή κλάση. Αναλυτικά, η πρώτη κλάση, σύμφωνα με την κ. Φωτίου, προβλέπει 70 ευρώ το μήνα για ένα παιδί, από 40 σήμερα, 140 ευρώ για δύο παιδιά, από 80 που είναι σήμερα, και 280 ευρώ για οικογένεια με 3 παιδιά, από 242 ευρώ που είναι σήμερα. Μετά το 3ο, θα προστίθενται άλλα 140 ευρώ, ώστε να φθάνει τα 420 ευρώ τον μήνα για τέσσερα παιδιά, 560 ευρώ για πέντε κ.λπ.
Αν και πρέπει να οριστικοποιηθούν και να δημοσιευθούν οι αναλυτικοί πίνακες με τα εισοδηματικά κλιμάκια και το οριστικό ύψος του επιδόματος ανά παιδί και κλιμάκιο, βάσει των πρώτων πληροφοριών, το επίδομα για ένα παιδί, το 2018, θα κινείται μεταξύ 28 έως 70 ευρώ. Δικαίωμα θα έχουν οικογένειες από το πρώτο παιδί, ακόμη και οι μονογονεϊκές.
Για παράδειγμα θα το δικαιούνται οικογένειες με δύο γονείς και ένα παιδί και εισοδήματα από 9.000 έως και 26.250 ευρώ. Για τα δύο παιδιά, το επίδομα διπλασιάζεται και τα εισοδηματικά κριτήρια αρχίζουν από 12.000 ευρώ και καταλήγουν σε 30.000 ευρώ. Για οικογένεια δύο ενήλικων ατόμων και τριών παιδιών, τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από 13.500 ευρώ και καταλήγουν σε 33.750 ευρώ τον χρόνο, ενώ το επίδομα ξεκινά από 280 ευρώ τον μήνα και καταλήγει σε 112 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι σήμερα το «ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων» κυμαίνεται από 13,33 έως 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί και καταβάλλεται σε οικογένειες με 1 ή περισσότερα παιδιά βάσει συγκεκριμένων εισοδηματικών κριτηρίων. Κάθε οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, εφόσον το συνολικό εισόδημά της είναι μέχρι 9.000 ευρώ, δικαιούται επίδομα 40 ευρώ τον μήνα. Από 9.001 μέχρι 18.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 26,67 ευρώ τον μήνα, ενώ από 18.001 μέχρι 27.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 13,33 ευρώ τον μήνα. Κάθε μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί, εφόσον το συνολικό εισόδημά της είναι μέχρι 7.000 ευρώ, δικαιούται επίδομα 40 ευρώ τον μήνα, από 7.001 μέχρι 14.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 26,67 ευρώ τον μήνα, ενώ από 14.001 μέχρι 21.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 13,33 ευρώ τον μήνα. Κάθε οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, εφόσον είχε συνολικό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 80 ευρώ τον μήνα, από 10.001 μέχρι 20.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 53,33 ευρώ τον μήνα, από 20.001 μέχρι 30.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 26,67 ευρώ τον μήνα
Σήμερα, κάθε οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά, εφόσον είχε συνολικό εισόδημα μέχρι 11.000 ευρώ, δικαιούται επίδομα 120 ευρώ τον μήνα, από 11.001 μέχρι 22.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 80 ευρώ τον μήνα, ενώ από 22.001 μέχρι 33.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 40 ευρώ τον μήνα. Βέβαια, δικαιούται και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων που ανέρχεται σε 500 ευρώ τον χρόνο για κάθε παιδί, ήτοι 1.500 ευρώ, και καταβάλλεται επιπρόσθετα σε οικογένειες με 3 ή και περισσότερα παιδιά, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ. Το επίδομα αυτό από τον επόμενο χρόνο καταργείται. Ένα σημαντικό μέρος αυτού έχει ενσωματωθεί στο σημαντικά αυξημένο επίδομα για το 3ο παιδί, όμως για εισοδήματα έως περίπου 34.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, και χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί σημαντικές λεπτομέρειες, με το νέο επίδομα ενισχύονται οι μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ φαίνεται πως κερδισμένοι βγαίνουν κατά κύριο λόγο οι δικαιούχοι της πρώτης εισοδηματικής κατηγορίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών τους. Επίσης φαίνεται πως κερδίζουν όλες οι οικογένειες με 1-2 παιδιά, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι ευνοούνται μόνο εάν έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα. Στον αντίποδα, σημαντικές απώλειες έχουν οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά και μεσαία προς υψηλά εισοδήματα.
Νομοθεσία για τη «μεταρρύθμιση» των παροχών αναπηρίας. Η «επιλεξιμότητα» των δικαιούχων θα γίνεται ανάλογα με την ικανότητά τους να ασκούν δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Η βασική αυτή κατεύθυνση περικλείεται στον νεόκοπο όρο της «λειτουργικής αναπηρίας» (!) η καθιέρωση του οποίου έχει ως στόχο να περιορίσει σημαντικά των αριθμό των ατόμων που δικαιούνται να εισπράττουν προνοιακά επιδόματα και συντάξεις αναπηρίας. Η ... «μεταρρύθμιση» αυτή θα ξεκινήσει πιλοτικά τον Ιανουάριο του 2018, ενώ η νομοθεσία για την εθνική εφαρμογή του «νέου συστήματος» θα εγκριθεί τον Μάιο του 2018, με σκοπό να αρχίσει να τίθεται σε ισχύ σε εθνικό επίπεδο έως τον Ιούνιο του 2018.
«Μεταρρύθμιση του συστήματος των επιδοτήσεων μεταφορών». Στο στόχαστρο θα μπουν τα μειωμένα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών για τους πολύτεκνους, τους φοιτητές, τους στρατιωτικούς κ.λπ. Το νέο μέτρο προβλέπεται να εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2018
«Νέα νομοθεσία» με αλλαγές στο καθεστώς των στεγαστικών επιδομάτων. Αναμένονται περιορισμοί και περικοπές στις επιδοτήσεις για τα ενοίκια των φτωχών νοικοκυριών και στη δαπάνη για την χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων θα πρέπει να ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2018.
Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία ενός οργανισμού παροχών ως ενιαία αρχή πληρωμής για όλες τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας ενώ τέλος θα ξεκινήσει η εφαρμογή του εθνικού μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.
Οικογενειακό  εισόδημα Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά Με τέσσερα παιδιά Με πέντε παιδιά
10.500 70 140 280 350 420
10.750 42 140 280 350 420
11.750 42 140 280 350 420
12.000 42 140 280 350 420
12.250 42 84 280 350 420
12.500 42 84 280 350 420
13.500 42 84 168 350 420
13.750 42 84 168 210 420
15.250 42 84 168 210 420
16.750 42 84 168 210 252
17.750 28 84 168 210 252
20.250 28 56 168 210 252
22.750 28 56 112 210 252
25.250 56 112 140 252
26.750 56 112 140 252
30.250 112 140 168
34.000 140 168
37.750 168
39.000 168
 
...προηγούμενη