Χρηματοδοτήσεις 400.000€ προς το Δήμο Λαυρεωτικής από το Ταμείο Παρακαταθηκών &Δανείων
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΔΕΛΤΙΑ - ΤΥΠΟΥ
Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017 10:03
Τρεις συμβάσεις με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Κων. Βαρλαμίτη για την εκταμίευση χρημάτων για δράσεις του Πράσινου Ταμείου και τη
χρηματοδότηση έργων που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του προγράμματος 8μηνης κοινωφελούς εργασίας, υπέγραψε ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς την Τρίτη 21/2/2017.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση, ενώ τονίστηκε από τον Πρόεδρο του ΤΠκΔ ότι θα συνεχιστεί η καλή συνεργασία και σε μελλοντικές δράσεις και προτάσεις που θα γίνουν από το Δήμο Λαυρεωτικής.
Ειδικότερα ο Δήμαρχος Δ. Λουκάς υπέγραψε τα κάτωθι:
Χρηματοδότηση του Δήμου μας με το ποσό των 320.000€ για αγορά, μέσω του Πράσινου Ταμείου, του διώροφου κτιρίου Λιδωρίκη στην κεντρική πλατεία του Λαυρίου, όπου προγραμματίζεται να στεγαστεί μετά την ανακαίνισή του το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Λαυρεωτικής.
Χρηματοδότηση με το ποσό των 43.000€ για προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους 8μηνίτες από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.
Χρηματοδότηση του Δήμου 35.000€ στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατηγικής Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), προκειμένου να εκπονηθούν μελέτες για ωρίμανση έργων που θα υποβληθούν στο νέο ΕΣΠΑ.Τα ΣΒΑΚ αποσκοπούν στην προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης και στην καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας, δίνοντας έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης
Το ΝΠΔΔ «Κέφαλος» του Δήμου Λαυρεωτικής στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, ξεκίνησε ένα εθελοντικό πρόγραμμαοδοντιατρικής προληπτικής αγωγής στα νήπια, με επίσκεψη των οδοντιάτρων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Λαυρίου. Σημειώνουμε ότι, αντίστοιχο πρόγραμμα ξεκίνησε στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Κερατέας κατά το σχολικό έτος 2015-2016, ενώ συνεχίζεται και φέτος. Το πρόγραμμα στο Λαύριο περιλαμβάνει τρεις συναντήσεις για το σχολικό έτος 2016-2017 και εξίσου τρεις για το σχολικό έτος 2017-2018.
Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 22/3/2017. Η δράση ξεκίνησε με τους νηπιαγωγούς πρώτα να διαβάζουν στα νήπια παραμύθια σχετικά με την τερηδόνα και την ουλίτιδα, ώστε τα παιδιά να ενημερωθούν κατάλληλα μέσα από τη διαδραστικότητα και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του παραμυθιού. Έπειτα, οι οδοντίατροι έκαναν σε κάθε τμήμα μια απλή και κατανοητή παρουσίαση με θέμα τις «Διατροφικές συνήθειες για την προστασία των νεογιλών δοντιών».

 

 
...προηγούμενη