τελευταίο θέμα στο webtv συνεδριάσεων περιφέρειας

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Συνεργασία ΚΕΔΕ, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ΕΕΤΑΑ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Περιφέρεια
Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 12:28
Μετά την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων», το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει 4 κατευθύνσεις και 12 ειδικότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των Δήμων της χώρας.
Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στις τέσσερεις κατευθύνσεις φοίτησης είναι οι ακόλουθες:
• ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
- Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στη Διοίκηση
- Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στα Σχολικά Συγκροτήματα
- Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στον Τουριστικό Τομέα
- Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στις Βιομηχανίες - Επιχειρήσεις
- Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων στο Εθνικό και Διεθνές Περιβάλλον
• ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
- Τεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος
- Διδακτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος
• ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3: Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
- Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι
- Οικονομία και Αειφόρος Ανάπτυξη
- Κοινωνική Πολιτική και Πολιτισμός
• ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 4: International Master’s Degree Program in Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
- Disasters and Crises Management Strategies
- Environmental Management Strategies
Κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των άλλων είναι η διεπιστημονική προσέγγιση, η καινοτομία στην ύλη που δεν απαιτεί απομνημόνευση και έχει συγγραφεί ειδικά για το σκοπό αυτό, οι παράλληλες δραστηριότητες και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που δεν απαιτεί φυσική παρουσία.
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το αρχαιότερο ίδρυμα της χώρας, και σύμφωνα με διεθνές σύστημα αξιολόγησης, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, σε συνέργεια με Επιστήμονες του Παντείου Πανεπιστημίου, εγγυάται το υψηλό επίπεδο των σπουδών και της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και το υψηλό κύρος των τίτλων που παρέχει.
Στρατηγικός στόχος της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι οι ΟΤΑ να αποκτήσουν ένα στελεχιακό δυναμικό υψηλού επιπέδου που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της διοίκησης και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην προστασία των πολιτών και της περιουσίας τους, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και κατ’ επέκταση σε όλη τη χώρα.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Παρακαλώ για την ενημέρωση των στελεχών όλων των υπηρεσιών, προκειμένου, όσοι επιθυμούν, να εγγραφούν, δεδομένου ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι ανοικτή.
Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες www.kedke.gr και www.edcm.edu.gr
 
...προηγούμενη