τελευταίο θέμα στο webtv Γλυφάδας

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Η ΝΟΜΕΙΣ ΤΩΝ.
ΓΛΥΦΑΔΑ - ΔΕΛΤΙΑ - ΤΥΠΟΥ
Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 09:27
Ο ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΦΕΚ 724 τ. Β /22-12-1987)ΚΑΙ4/2012/12 (
ΦΕΚ 1346 Β/25-4-2012) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟΥΣΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΝΑΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝΑΠΟ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΚΑΤΟ (100)ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 94, παρ. 26, τουν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α) (Καλλικράτης).ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΑΑΝΩΤΕΡΩ, Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΜΕΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ(50) ΛΕΠΤΩΝ, ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ,ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ Η ΙΣΟΠΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ) ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΥΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΑΔΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 433 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

 

 
...προηγούμενη